To motywy przewodnie

Sympozjum z okazji 10-lecia organizacji postów Daniela w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie,

która miała miejsce 8 i 9 września 2018 roku.

Jeśli czytaliście moje poprzednie wpisy na blogu, wiecie już jak bliski stał mi się ten temat, podobnie jak i coraz bliższe staje się to miejsce – posty Daniela odbywają się tam już 10 lat (od 18lipca 2008roku), moja droga życiowa połączyła się z tym miejscem dopiero przed rokiem, ale wygląda na to, że wpisze się                          w kalendarz wyzwań na przyszłość 🙂

W tym roku miałam łaskę posługiwać tam jako lekarz w czasie 4 turnusów rekolekcyjnych, co zaobfitowało nowymi doświadczeniami zawodowymi i pogłębieniem relacji z Bogiem oraz ludźmi, choć było też dosyć dużym wyzwaniem dla moich najbliższych. Mąż jednak doskonale radzi sobie sam z dziećmi, a na co dzień spędzamy rodzinnie bardzo dużo czasu ze sobą – ponieważ tak organizujemy pracę zawodową, by przede wszystkim dawać dzieciom naszą obecność. Zatem tęsknota, którą budzą takie rozłąki, bywa też pozytywnym czynnikiem pozwalającym docenić codzienną obecność 😉 W 2019 roku – jeśli nic nie stanie temu na przeszkodzie – też wezmę udział          w 4 turnusach, taki jest plan złożony przed Bogiem 😉

 

 

Wracając do głównego wątku… Głodna jeszcze większej dawki wiedzy na temat fizycznych i duchowych aspektów poszczenia    nie mogłam nie pojechać na sympozjum, które tak ciekawie się zapowiadało. Wspaniałe tematy konferencji i głoszące je osoby. Spotkania z pacjentami z rekolekcji, rozmowy kuluarowe,                  a zwłaszcza spotkanie z doktor Dąbrowską – sprawiły, że był to bardzo ubogacający czas. Księża Pallotyni stanęli na wysokości zadania. Nie tylko pod względem merytorycznym. Przygotowano bowiem również suto zastawione stoły z delicjami opartymi na zasadach diety warzywno-owocowej – każdy gość sympozjum mógł się przekonać, jak pyszne pokarmy przeznaczył dla nas Bóg.

Każda z wygłoszonych na spotkaniu konferencji odświeżała              i pogłębiała spojrzenie na pewne aspekty postu – czy to duchowe, czy cielesne, a konferencje stricte naukowe przekazały masę informacji i jeśli ktoś dotychczas miał wątpliwości, czy post ma prawo działać – najprawdopodobniej się ich pozbył.

DLA DUCHA

„Posty w Starym Testamencie.”
Konferencję o tym tytule wygłosiła dr hab. Barbara Strzałkowska z UKSW w Warszawie.
Opowiadając o tradycji postów w Starym Testamencie podkreśliła wyjątkowe znaczenie tego czasu – dla ówczesnych ludzi post był sytuacja nadzwyczajną, czasem wyznaczonym i wybranym na szczególne spotkanie z Bogiem. Była to dyspozycja duchowa, która miała prowadzić do Boga, wspomagać nawrócenie, ale też była stosowana jako wyraz pokuty.
„Człowiek jest całością ducha i ciała i według antropologii biblijnej to, co dotyczy sfery duchowej, odbija się na ciele i odwrotnie. Zostaliśmy stworzeni w harmonii cielesno-duchowej.”
Podjęła również wątek, nad którym osobiście się w ostatnim czasie zastanawiałam. Czy 10 dniowa próba Daniela była w rzeczy samej postem czy raczej rzeczywistą próbą wiary, która dokonała się przez zachowanie koszerności spożywanego jedzenia. Daniel bowiem nie zrezygnował z pewnych pokarmów na jakiś nadzwyczajny czas, by zbliżyć się do Boga. On zrobił coś więcej – zawalczył o zachowanie swojej tożsamości osoby wierzącej w Jedynego Boga, co wyrażone zostało poprzez zachowanie wierności zasadom Bożego Prawa dotyczącym w tym przypadku rodzajowi spożywanego jedzenia. Jakich pokarmów nie mogli wówczas spożywać Izraelici przeczytać możemy w 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Dla Daniela Bóg i Jego Prawo było ponad wszystkim, było najważniejsze – zatem:

„Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które [król] pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać.”

Dn 1,8

Ten, kto czytał księgę Daniela, wie, jak Bóg pobłogosławił Danielowi i jego towarzyszom za wierność. Czy nie jest to dla nas WSKAZÓWKA? I nie myślę tu o zachowywaniu zasad koszerności jedzenia. Bóg wynagradza tym, którzy są mu wierni, słuchają Jego Słowa i wypełniają Je. Przekonałam się na własnej skórze 😉
Biblia pokazuje też post jako środek do przygotowania nas na coś bardzo ważnego, jest to czas, który pozwala nam lepiej nadstawić ucha, by słyszeć głos Boga – po 40 dniach postu Mojżesza Bóg przekazał mu 10 przykazań – TORĘ, a 40-dniowy post Jezusa na pustyni poprzedza rozpoczęcie Jego nauczania -czyli przekazania ludziom „nowej TORY” – niesamowity związek, prawda???
Post jest drogą, a nie celem samym w sobie. Post to też wyraz troski o zdrowie czyli o Boże stworzenie – jest więc sposobem by oddać cześć Stwórcy.

„Post w tradycji Kościoła.”
To tytuł kolejnej prelekcji, która wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz z UKSW w Warszawie.
Ukazał on tradycję postów na przełomie wieków, przywołując różne historyczne pozycje, w tym „Didache” – jedno ze starszych pism chrześcijańskich, gdzie spotykamy się z zaleceniami poszczenia 2 x w tygodniu – w środy i piątki, wskazaniem aby modlić się i pościć za naszych nieprzyjaciół , a także stosować post jako przygotowanie ludu Bożego przed ważnym wydarzeniem, np. chrztem. Jego wystąpienie jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że to Boży sposób na przygotowanie się do czegoś nowego, do stania się Nowym Człowiekiem, bo czyż nie to dzieje się w czasie sakramentu chrztu?

Podczas sympozjum, miała też miejsce promocja nowej publikacji wydanej staraniem Centrum Animacji Misyjnej – książki ks. Jana Jędraszka SAC „Prorok Daniel miał rację. Nie tylko biblijne aspekty Postu Daniela”.

Znany biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski napisał o książce: „Komentując tekst Księgi Daniela autor przytacza liczne świadectwa osób, które w naszych czasach, przede wszystkim z pobudek religijnych, podejmują podobny wysiłek. Wartość książki podnoszą cenne informacje z zakresu współczesnej medycyny”. W temacie Postów Daniela jest to książka wyjątkowa, ponieważ wartość tej formy rzeczywiście poparta została wieloma świadectwami uczestników rekolekcji, które się w Konstancinie odbywają. Ponadto obfituje w wiadomości historyczne, które jeszcze bardziej przybliżają nam realia wydarzenia, mającego źródło w Biblii, a na którym Post Daniela się opiera. Książkę można nabyć na stronie Wydawnictwa Apostolicum. Myślę, że jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych tematem.
Posłuchajcie zresztą samego autora:

DLA CIAŁA

Cielesnymi aspektami Postu Daniela opartego na zasadach diety warzywno-owocowej zajęły się panie:
dr n. med. Ewa Dąbrowska – założycielka Instytutu Promocji Zdrowia dr Ewy Dąbrowskiej z Gdańska, która przedstawiła temat:                      „Post Daniela jako ratunek dla duszy i ciała”

oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w wykładzie na temat:                                            ” Molekularne i biochemiczne podstawy postu Daniela.”

Jednak już na wstępie swojego wykładu dr Dąbrowska dotknęła istoty:
„Kiedy w 2009 r. zawitałam w progi gościnnego Domu Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie-Jeziornie celem wygłoszenia inauguracyjnego wykładu o diecie warzywno-owocowej, nie zdawałam sobie w pełni sprawy, jak wielkie dzieło Boże właśnie w tym, wybranym miejscu się rodziło.”

Podkreśliła też, że styl życia, który doprowadza do tak rozpowszechnionych współcześnie chorób cywilizacyjny jest po prostu grzechem przeciwko przykazaniu NIE ZABIJAJ.

Często to jak traktujemy nasze ciało, robiąc z niego śmietnik, jest jego zabijaniem w szybszym czy wolniejszym tempie…                                    Mocne słowa, ale Jezus sam powiedział: „Tylko prawda was wyzwoli.”
Wymowne też było porównanie naszego organizmu do komputera – podziwianego przez nas za wielofunkcyjność i „mądrość”. O ileż mądrzejszy od maszyny jest stworzony i podarowany nam przez Boga nasz organizm, mający zdolności do „samonaprawiania”. Sprzęt,      w którym coś nie działa, możemy zresetować. Takim „resetem” dla nas może być właśnie Post Daniela, który „uruchamia geniusz samoleczenia” złożony w naszym organizmie.

 

Prof. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska potwierdziła to konkretnymi dowodami naukowymi przedstawiając wszystkim konkretne mechanizmy, które „rządzą” tym wszystkimi procesami na poziomie komórkowym. Udowodniła, że właśnie post jest drogą do powrotu do „ustawień fabrycznych” naszego organizmu.

Jak trafnie określiła to dr Dąbrowska, Daniel i jego towarzysze przeszli „pierwszą na świecie próbę kliniczną z grupą kontrolną 2600 lat temu”.

Jej ponad 30-letnie doświadczenie w praktykowaniu leczenia dietą warzywno-owocową i doświadczenie księży Pallotynów prowadzących Posty Daniela w Konstancinie pokazują, że prorok Daniel miał rację!!!

 Znamienne są słowa:

„Wielu szukających szczęścia ducha
zapomina o zdrowiu ciała.
Wielu pragnących zdrowego ciała
zaniedbuje rozwój duchowy.
Wszyscy oni szukają owoców bez posadzenia nasion.
Nikt z nich nie osiągnie tego, czego szuka.”

Dlatego, trzeba to połączyć. Najłatwiej w czasie rekolekcji.

Terminy na 2019 rok już są 🙂

Znajdziecie je na stronie Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie: cam.pallotyni.pl.

Może się spotkamy??? 🙂

 

 

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/