DLACZEGO CDN?

Skąd wzięła się nasza nazwa???

1

Z perspektywy wieczności jesteśmy tutaj tylko na chwilę, by realizować Boży testament złożony w naszych sercach, a spisany na kartach Pisma Świętego.

Naszym największym pragnieniem jest, by każdy człowiek usłyszał i przyjął Dobrą Nowinę:

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”
J 3, 16-18

2

Ciąg Dalszy Nastąpi!!!
Oczekujemy powtórnego przyjścia Pana:

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy [bądźcie] podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.”
Łk 12, 35-38

3

Tymczasem budujemy Centrum Dobrej Nowiny:

  • miejsce przeniknięte słowem Bożym
  • miejsce, w którym dzieją się Boże rzeczy
  • miejsce na Bożym poziomie
  • miejsce na Bożą chwałę
  • skrawek nieba na ziemi – dla Was!

Budujemy dla Was i dzięki Wam!

„I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.”
Kol 3, 17

NASZE LOGO

Krzyż w naszym logo, symbolizuje centralne wydarzenie Ewangelii:

„On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.”
Iz 53,5

Największy dowód Bożej miłości wobec człowieka.

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/