Nasza misja

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów,
które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.”

Ef 2,10

SŁUŻYĆ KOŚCIOŁOWI

W EFEKTYWNY SPOSÓB WYCHODZIĆ Z PRZESŁANIEM DOBREJ NOWINY DO OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA

Jesteśmy pozarządową organizacją, zrzeszającą osoby świeckie i duchowne, mające serca pełne pasji dla Boga, które pragną swoim czasem, pracą i doświadczeniem służyć Kościołowi w procesie jego odnowy, aby mógł w efektywny sposób wychodzić z przesłaniem Dobrej Nowiny do otaczającego go świata.

W odróżnieniu od wspólnot czy ruchów parafialnych, skupiamy się na szerokiej grupie docelowej oraz szerokim oddziaływaniu. Wychodzimy ze swoją misją nie tylko do istniejących już wspólnot parafialnych, ale zwłaszcza do osób poszukujących swojego miejsca w Kościele i do tych, których poszukuje Bóg.

„…aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga,
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.”

J 17, 3

SŁOWO BOŻE W CODZIENNYM ŻYCIU

Głęboko wierzymy w Prawdę, którą jest słowo Boże. Doświadczyliśmy, że poznanie i wypełnianie słowa Bożego prowadzi do osiągnięcia pełni życia i zaspokojenia wszelkich potrzeb i chcemy dzielić się tym z innymi, robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby przeniknęło ono każdą dziedzinę codziennego życia.

„Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże.”
Ef 6, 13-17

„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.”
Jk 1, 22-25

 

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE! JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI!!!

Wołamy zgodnie z Bożymi wskazówkami. Kierowani nimi ŚCIĄGAMY NIEBO NA ZIEMIĘ!
Pragniemy życia według reguł Królestwa Bożego dla każdego człowieka!

„Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.”
Mt 6,10

POZNAJ REGUŁY KRÓLESTWA BOŻEGO,
BIORĄC UDZIAŁ W NASZYCH PROJEKTACH

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/