Bóg w Centrum - Centrum w Bogu

Projekt

Dlaczego?

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”
Dz 2, 42

JAK?

Budujemy ośrodek formacyjno-rekolekcyjny
na Bożą miarę.

Zobacz Centrum

CO?

Tworzymy przestrzeń do realizacji wszystkich projektów.

Chcesz nam pomagać
w szczególny sposób?

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/