Złap boga za słowo

Projekt

Dlaczego?

„Jestem bowiem świadomy zamiarów,
jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość,
jakiej oczekujecie.”
Jr 29,11

Jak?

Organizujemy
spotkania  z biblistami i kaznodziejami, konferencje, warsztaty, kursy, rekolekcje biblijne,
spotkania w Klubie Kulturalnego Chrześcijanina, projekcje filmów, spotkania dyskusyjne, wernisaże, koncerty. 

Co?

Odkrywamy Boże zamiary. 
Poznajemy Jego obietnice. 
Uczymy się Bożych standardów, by wprowadzać
je w codzienne życie. 

Wzrastamy w wierze – wiara rodzi się ze słuchania. 
Odnajdujemy Boże przesłanie w filmie, literaturze i sztuce.

Wesprzyj działania
naszej Fundacji

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/