Projekty

Motywem przewodnim naszego życia jest Słowo Boże.
Stanowi ono motor napędowy do naszych działań. Z natchnień Ducha Świętego, które obficie Pan wlewa w nasze serca na modlitwie, powstały poniższe
projekty.

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/