Pomódl się

Jezus mówi:

„Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.”
Mk 11,24
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas.”
1 J, 5-14

 

Wołamy więc:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje,
bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.”
Mt 6, 9-10

 

Wierzymy, że:

„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.”
Jk 5,16

 

Pomódl się z nami!!!
Niech się dzieją Boże rzeczy!!!

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/