Wpłać teraz

„Niech każdy przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce,
nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

2 Kor 9,7
Twoja hojność poszerza granice BOŻEGO KRÓLESTWA! Ściąga NIEBO NA ZIEMIĘ! 
Dzięki Twojemu wsparciu realizujemy nasze projekty.
Twoja ofiarność to nasze możliwości.

wyślij przelew:

Numer konta:
09 1240 3796 1111 0010 7539 8928

Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe

Nasze dane:
Fundacja Centrum Dobrej Nowiny
ul. Świętopełka 8/1, 89-600 Chojnice 

Dane do przelewu z zagranicy:

Kod SWIFT:
PKOPPLPW

Numer IBAN:
PL 09 1240 3796 1111 0010 7539 8928

UWAGA!

Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

  • Osoby fizyczne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.
  • Osoby prawne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym
    od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Jeżeli zechcesz skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu.

„Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje;
inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy.
Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony,
a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.”
Prz 11,24-25

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/