Wpłać teraz

„Niech każdy przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce,
nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

2 Kor 9,7

Twoja hojność poszerza granice BOŻEGO KRÓLESTWA! Ściąga NIEBO NA ZIEMIĘ! 
Dzięki Twojemu wsparciu realizujemy nasze projekty.
Twoja ofiarność to nasze możliwości.

Wpłać za pomocą 

Wpłać jednorazowo

Jeśli chcesz przekazać wpłatę za pomocą PayPal, kliknij poniżej.

Wpłacaj dowolną kwotę co miesiąc:

Jeśli chcesz przekazać wpłatę za pomocą PayPal, kliknij poniżej.

Płatności cykliczne

Lub

 formularza online i WPłać przez 

Lub wyślij przelew:

Numer konta:
09 1240 3796 1111 0010 7539 8928

Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe

Nasze dane:
Fundacja Centrum Dobrej Nowiny
ul. Świętopełka 8/1, 89-600 Chojnice 

Dane do przelewu z zagranicy:

Kod SWIFT:
PKOPPLPW

Numer IBAN:
PL 09 1240 3796 1111 0010 7539 8928

UWAGA!

Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

  • Osoby fizyczne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.
  • Osoby prawne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym
    od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Jeżeli zechcesz skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu.

„Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje;
inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy.
Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony,
a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.”
Prz 11,24-25

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/