Robimy rzeczy PO LUDZKU NIEMOŻLIWE. Dołącz do nas!
MASZ WPŁYW na zmiany, które pragniesz ujrzeć w świecie!

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.”
J 14,12

Gromadzimy ludzi, którzy ROBIĄ TO, CO KOCHAJĄ.
Pomagamy w mnożeniu talentów i odnajdywaniu drogi do ŻYCIA W PEŁNI.

 „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie.”
Mt 25, 29

Idziemy DROGĄ do odkrycia PRAWDY, która daje nam ŻYCIE W OBFITOŚCI.

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”
J 14,6
„Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.”
J 10,10

Wierzymy, że BÓG SPEŁNIA SWOJE OBIETNICE.

„Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.”
Jr 29,11
„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.”
Mt 6,33

Ściągamy NIEBO NA ZIEMIĘ!

„Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.”
Mt 6,10

NAŚLADUJEMY ludzi wiary.

„Wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne.”
ks.Franciszek Blachnicki – prorok naszych czasów
założyciel Ruchu Światło-Życie

Podejmujemy RYZYKO WIARY.

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Łk 1, 38

WSPIERAJĄ NAS

Cieszymy się, że nas odzwiedziłeś 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć, jak udaje nam się ściągać NIEBO na ziemię,

zostań z nami w kontakcie i obserwuj nasze poczynania

na bieżąco na facebook’owym profilu Fundacji:

https://www.facebook.com/CentrumDobrejNowiny/